Львівщина вперше ухвалила Стратегію управління відходами в області

0
1343

Депутати Львівської обласної ради ухвалили Стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року. Це одна з трьох стратегій, розроблених у Львівській області і перша в історії, яка стосується поводження та утилізації ТПВ.

Основою Стратегії є система комплексного управління побутовими відходами щодо утворення, розділення, транспортування, сортування, оброблення, утилізації та видалення, з акцентом на досягнення максимальної ефективності використання ресурсів.

«Після того, як на Львівщині сталася криза з вивезенням сміття внаслідок трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, виникла необхідність терміново розробити нову систему організації управління відходами на території області, – зауважив перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус. – Така робота розпочалася ще на початку року. Опісля з міського на обласний рівень перейшла функція управління відходами. Також очікувалося прийняття національної стратегії поводження з ТПВ. Ухвалена обласною радою Стратегія управління відходами – це досить грунтовний документ,  який розписаний в термінах і переліках заходів, передбачає конкретні шляхи реалізації та кластерний підхід».

Стратегія базується на таких принципах:

–    ієрархії управління відходами, який передбачає дії стосовно управління відходами у такій послідовності:

підготовку до повторного використання — створення цілої галузі для проведення перевірки, очистки чи визначення придатності продуктів або їх компонентів для повторного їх використання без попередньої обробки;

перероблення відходів — утилізація з поверненням у виробничий цикл різних матеріалів, що містяться у відходах;

інші види утилізації відходів, у тому числі енергетична утилізація, —використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів;

видалення відходів — захоронення їх у спеціально обладнаних місцях/об’єктах та знищення (знешкодження) на установках, що відповідають екологічним нормативам, лише у разі відсутності можливості виконати попередні ступені ієрархії;

переходу до економіки замкненого циклу, який передбачає, що обсяг продуктів, матеріалів і ресурсів використовується в економіці якомога довше і утворення відходів мінімізується;

–  наближеності, який передбачає зменшення потенційних ризиків від забруднення відходами їх перероблення якомога ближче до джерел утворення;

–   попередженості, який за наявності доказів екологічного ризику слід вжити відповідних запобіжних заходів;

–   спільної відповідальності, участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, а також громадськості під час прийняття рішень щодо досягнення цілей екологічної політики;

–   самодостатності, який передбачає застосування кластерного підходу у створенні інтегрованої адекватної мережі об’єктів з утилізації і видалення відходів, що дасть змогу області забезпечити самостійну утилізацію та видалення власних відходів.

Завданнями Стратегії є:

– визначення напрямів та пріоритетів розвитку вторинного ресурсокористування з урахуванням як сучасних реальних можливостей, так і довгострокових економічних, соціальних і екологічних інтересів суспільства;

– широке запровадження державно-приватного партнерства, взаємодії та співробітництва в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

– науково-технологічне та методичне забезпечення управління відходами на інноваційних засадах;

– значне підвищення ролі місцевих органів самоврядування та громадянського суспільства у реформуванні сфери управління відходами;

– забезпечення фінансування та здійснення визначених заходів для подальшого вдосконалення системи управління управління відходами на традиційних засадах.

За словами розробників Стратегії, її реалізація здійснюватиметься трьома етапами до 2030 року.

Перший етап Стратегії – здійснення таких загальних заходів щодо:

– утворення при облдержадміністрації робочої групи за участю дотичних до вирішення проблем управління відходами департаментів, провідних учених, громадських об’єднань та громадських активістів для розроблення проекту плану управління відходами у Львівській області;

– утворення робочих груп у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, основним завданням яких є підготовка пропозицій до плану управління відходами у Львівській області з урахуванням особливостей взаємодії та співробітництва в системі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

– підготовки пропозицій щодо вдосконалення інституційної структури управління відходами на інноваційних засадах;

– розроблення плану заходів щодо проведення кампанії з питань управління відходами (багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів);

– запровадження системи роздільного збору ТПВ;

– забезпечення якісного рівня надання послуг з централізованого збору та вивезення ТПВ у всіх населених пунктах області;

– підвищення ефективності роботи підприємств, що надають послуги у сфері управління ТПВ;

– збільшення обсягу утилізації, перероблення ТПВ;

Другий етап Стратегії – здійснення загальних заходів відповідно до Національної стратегії управління відходами:

– впровадження механізмів стимулювання населення з метою оптимізації сортування відходів «на місці»;

– урахування ціни багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів у ціні вартості товарів та продукції;

-розроблення положення про електронну інформаційну логістичну схему видобутку та використання природних ресурсів та управління відходами;

-розроблення положення про реєстр об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері управління відходами, найкращих доступних технологій управління відходами;

-розроблення положення про інформаційну систему надання звітності суб’єктами господарювання щодо діяльності у сфері управління відходами;

-розроблення освітніх стандартів та освітньо-професійних програм відповідно до міжнародних вимог до підготовки фахівців з управління відходами та ресурсами;

-розроблення та удосконалення програм підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління відходами та ресурсами;

-розроблення методичних рекомендацій з управління відходами для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості тощо;

підвищення рівня поінформованості зацікавлених сторін шляхом проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з метою роз’яснення вимог законодавства щодо управління відходами, усвідомлення переваг мінімізації обсягів утворення відходів, забезпечення екологічно безпечного поводження та впровадження належної практики управління відходами.

Третій етап Стратегії – здійснення загальних практичних заходів щодо:

– модернізація матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання з багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів;

– забезпечення функціонування логістичної схеми управління природними ресурсами;

– обласного реєстру джерел утворення відходів, потужностей у сфері управління відходами із застосуванням найкращих доступних технологій;

– інформаційної системи надання електронної звітності суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері управління відходами;

– обласного реєстру відходів та вторинних ресурсів, що утворюються та накопичені в Львівській області.

– забезпечення підвищення рівня екологічної освіти та виховання населення у сфері управління ТПВ;

– зменшення/усунунення негативного впливу об’єктів захоронення ТПВ на довкілля, створення системи моніторингу у сфері управління ТПВ;

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством в тому числі інвестиційних.

Як відомо, щорічно в області утворюється близько 700 тис. тонн ТПВ.

Залишити відповідь